Joulukuun maatilatutkimus 2014/Gårdsundersökningen i december 2014

KIRJAUDU SÄHKÖISEEN PALVELUUN/LOGGA IN TILL DEN ELEKTRONISKA DATAINSAMLINGEN
Tunnistautuminen/Identifikation
Salasanan saat kirjeessä, jonka Tike lähettää maatilatutkimuksen tiedonkeruun aikana syksyllä 2014.

Lösenordet får du i ett brev på posten, som Tike skickar på hösten 2014, när uppgiftsinsamlingen för Gårdsundersökningen pågår.
Tilatunnus/Lägenhetssignum
Salasana/Lösenord
Kieli/Språk